Hotel Korona
Ul. Nowowiejska 39, Kruki

PROWADZĄCA

MARIA SIKORSKA

Dziennikarka i prezenterka, autorka i prowadząca wielu programów telewizyjnych o tematyce związanej z rolnictwem, m.in. Agropasji emitowanej na Polsat News. Od kilkunastu lat związana zawodowo z branżą rolną. Autorka relacji z wielu wydarzeń oraz imprez międzynarodowych na anteny ogólnopolskie. Laureatka nagród telewizyjnych i branżowych. Oprócz pasji telewizyjnej, tworzy również artykuły do pism i portali branżowych. Absolwentka trzech kierunków humanistycznych, która zakochała się w rolnictwie. Prywatnie uwielbia wioski tematyczne.
PRELEGENCI

Jakub Woropajew

Manager w pionie klientów biznesowych w spółce energetycznej Innogy Polska S.A., która jest właścicielem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie obrotu energii oraz gazu ziemnego dla klientów z sektora przemysłowego. Doradza największym zakładom produkcyjnym w Polsce, w jaki sposób kupować energię elektryczną oraz jak redukować koszty energii poprzez odpowiednią efektywność energetyczną. Absolwent studiów Executive MBA przy Business Centre Club w Warszawie.

Przemysław Tomczak

Kierownik Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku. Oficjalny doradca Rolny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2009 roku. Specjalista w dziedzinie opracowywania programów szkoleniowych dotyczących dostosowania rolników do funkcjonowania w warunkach określonych przez wspólną politykę rolną. Ekspert w zakresie planowania i finansowania działalności gospodarstw.

p_wyrzykowski

Paweł Wyrzykowski

Analityk sektora mleczarskiego w Banku BGŻ BNP Paribas. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. W trakcie studiów odbył półroczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Monachium w zakresie nauk konsumenckich. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej w instytucjach sektora rolno-spożywczego. Przed przejściem do Banku BGŻ BNP Paribas pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował się analizą popytu na żywność w krajach Unii Europejskiej oraz analizą rynku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Autor lub współautor kilkunastu raportów i publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu komentarzy i komunikatów w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

Marta Skrzypczyk

Marta Skrzypczyk

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą sektora rolno-spożywczego. Pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym i Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie była m.in. przedstawicielem Polski w organach doradczych Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Rolnictwo) oraz Eurostacie. Od 2007 roku związana z sektorem bankowym. Autorka lub współautorka kilkunastu raportów oraz krótkich opracowań w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

Karolina Załuska

Karolina Załuska

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Ogrodnictwo oraz studium podyplomowego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od początku kariery zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem ogrodniczym. Wiele lat pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierując Wydziałem Produktów Ogrodniczych, Spółdzielczości i Grup Producentów Rolnych. Współautorka raportów i opracowań w zakresie sektora ogrodniczego oraz funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku owoców i warzyw w Polsce. Przedstawiciel Polski w KE w zakresie ww. tematyki. Następnie jako Dyrektor Generalny Appolonia Sp. z o.o., współtworzyła konsorcjum oraz pierwsze Zrzeszenie Organizacji Producentów Owoców i Warzyw w Polsce. Od 2017 roku związana z sektorem bankowym jako ekspert ds. rolnictwa. Współautorka wielu raportów oraz komentarzy i komunikatów w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

Łukasz Czech

Łukasz Czech

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Rolnictwo oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Zajmuje się rolnictwem nie tylko od strony bankowej ale również od strony praktycznej – od początku aktywności zawodowej prowadzi własne gospodarstwo rolne, łącząc wiedzę z zakresu finansów z wiedzą w zakresie produkcji, w szczególności trzody chlewnej i upraw polowych. Współuczestniczył lub prowadził kilkanaście wniosków inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mocno zaangażowany w internetowe społeczności rolników, social media oraz nowe technologie dla sektora.

Michał Kot

Michał Kot

Dyrektor ds. rozwoju nowego biznesu w firmie IQS. Na co dzień pomaga klientom dobierać rozwiązanie badawcze do problemów biznesowych. Ponad 24 lata w badaniach rynku. Pracował między innymi w Ipsos, Gemius, IIBR. Doskonale zna się zarówno na badaniach offline, jak i online. Posiada rozległe doświadczenie w szeroko rozumianych badaniach konsumenckich, audytoryjnych i badaniach nowych technologii. Prelegent na wielu konferencjach (m.in. Impact Day, Marketing to Silver Generation itp.). Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Członek PTBRiO. Ukończył ekonomię.

Katarzyna Krzywicka-Zdunek

Katarzyna Krzywicka-Zdunek

Socjolog, od ponad 20 lat zajmuje się badaniami jakościowymi. Specjalizuje się w badaniach związanych z różnymi grupami docelowymi – dziećmi, szeroko rozumianą młodzieżą, a także z kobietami. Kieruje jakościowym zespołem badawczym, kocha wyzwania i segmentacje konsumeckie. Zanużona po uszy w social mediach. Od lat uczestniczy jako prelegentka w wielu konferencjach i spotkaniach integracyjnych. Swoją wiedzę przekazuje w interesujący sposób pozwalając rzeczy ze świata socjologii i marketingu zastosować w codziennym życiu.

Dorota Peretiatkowicz

Dorota Peretiatkowicz

Socjolog i psycholog, w badaniach marketingowych od ponad 20 lat. Uwielbiająca wyzwania i poznawanie nowych obszarów. Spędziła wiele miesięcy rozmawiając z dorosłymi Polakami, aby znaleźć napędy i stresy, które nimi powodują. Współautorka projektu Adults Power, Świat Kobiet, Kids Power. W IQS odpowiedzialna za innowacje i wymyślanie nowych sposobów zdobywania wiedzy. Wiele lat bierze udział w wykładach i prelekacjach z bardzo zróżnicowanymi grupami ludzi opowiadając o tym co boli i co cieszy ludzi obu płci w każdym wieku.

Odwiedzaj tę zakładkę, w której sukcesywnie będziemy publikować informacje o kolejnych Prelegentach.