AGENDA

program poranny
program popołudniowy

9:30 - 10:00

Kawa i rejestracja Uczestników

10:00 - 10:10

Powitanie Uczestników

10:10 - 10:40

Rynki rolne w kontekście zmian klimatycznych i środowiskowych

10:40 - 11:40

Fotowoltaika w gospodarstwach o różnym profilu produkcji

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

Optymalizacja nawożenia w gospodarstwie

12:45 - 13:40

Wystąpienie motywacyjne

13:30 - 13:40

Podsumowanie

13.40

Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.