AGENDA

9.30 - 10.00

Rejestracja. Poranna kawa

10.00 – 10.20

Przywitanie Uczestników

10.20 - 11.10

Wybrane rynki rolne – Analiza sytuacji i perspektywy rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej po 2020

11.10 – 11.50

Koszty energii w gospodarstwie rolnym

11.50 – 12.10

Przerwa

12.10 – 12.40

Nowa dyrektywa azotanowa

12.40 – 13.00

Dyskusja panelowa

13.00 – 14.00

Dwa pokolenia – jak się porozumieć?

14.00

Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.